Logo Image

Op berenjacht. Op heksenjacht. Op wolvenjacht.

04.05.2020

Terwijl de bevolking op ‘berenjacht’ wordt gestuurd (voor wie de media niet zou volgen, dit komt neer op knuffelberen achter ramen zoeken tijdens een wandeling), heb ik de indruk dat bepaalde instanties intussen op heksenjacht zijn. Ik lag er afgelopen weekend wat wakker van. Ik voel kwaadheid en tegelijkertijd verdriet …

Terwijl ik normaalgezien nauwelijks naar het nieuws kijk of kranten lees, volg ik dit deze periode vrij bewust op. Om te weten met welke berichtgeving we als bevolking overspoeld worden. Meer en meer stel ik vast hoe eenzijdig de mainstream media het ‘corona-nieuws’ brengt. Er is blijkbaar geen ander nieuws meer … Waar ik mijn vraagtekens bij heb.

Ik heb steeds minder geloof en steeds minder vertrouwen in wat er ons via de klassieke media-kanalen wordt verteld. Onder andere omdat alles zo eenzijdig, vanuit één kant bekeken en gebracht wordt. Omdat er aan de essentie voorbij gegaan wordt. Omdat er geen ruimte gegeven, en zelfs niet getolereerd, wordt om dingen in vraag te stellen.

Eén van de dingen die we nodig hebben is een sterke, gezonde immuniteit. Dit is dé bepalende factor of iemand al dan niet zwaar getroffen wordt door corona. Dit is ook voor de wetenschappers duidelijk en zit vervat in de ‘onderliggende aandoeningen’ waar viroloog Steven Van Gucht het telkens over heeft.

Ik kan dus maar niet begrijpen waarom de aanpak zo eenzijdig bestaat uit het vermijden van het krijgen van het virus en er gewoonweg NIETS verteld wordt over hoe je je eigen immuniteit kan versterken. Integendeel zelfs. Daar is blijkbaar een ‘heksenjacht’ bezig. Ik hoor van verschillende collega therapeuten, gezondheids- en voedingsconsulenten hoe ze op de vingers worden getikt door  o.a. het FAVV. Iemand die in een, zeer gematigd en genuanceerd, artikel schreef dat voeding en bepaalde vitamines de immuniteit kunnen boosten, werd daarop aangesproken. Deze uitspraak mag niet. We mogen hooguit beweren dat vitamines kunnen bijdragen aan een normaal functioneren. Waar houden ze zich in godsnaam mee bezig? En het gaat veel verder… zo lees ik dat een arts in Zwitserland die kritiek uit op de corona-maatregelen werd opgepakt en in de psychiatrie werd geplaatst. Als alternatief voor de brandstapel? En dit zijn absoluut geen  eenmalige of uitzonderlijke verhalen/voorbeelden.

Je kan zelf zoveel in handen nemen om je immuniteit te versterken of op te bouwen. Maar het is blijkbaar gevaarlijk om dergelijke informatie te delen!? Ik kan daar niet bij. En ik vind dat op een manier heel verdacht … We weten in onze branche al langer dat we heel erg moeten opletten met het uiten van bepaalde gezondheidsclaims, dat we bij het minste kunnen aangeklaagd worden voor ‘onrechtmatige uitoefening van de geneeskunde’. Hier is duidelijk een ‘jacht’ bezig, terwijl ondersteuning en samenwerking met deze branche net zo’n belangrijk onderdeel van de oplossing is. Het omgekeerde gebeurt.

En de enigen die wel in beeld mogen komen en mogen zeggen wat ze willen, met op kop onze minister van volksgezondheid en onze ‘minister viroloog’, zijn niet bepaald inspirerend op vlak van een gezonde leefstijl die zeer bepalend is in de kracht van ons immuunsysteem …

Ze zijn veeleer het omgekeerde aan het creëren. Zovele mensen leven al weken onder chronische stress. Velen eten veel meer suiker nu. En laat stress en geraffineerde suiker nu net zeer ondermijnend zijn voor onze immuniteit. Het zou me niet verwonderen dat er na het versoepelen van de maatregelen heel veel mensen ziek zullen worden… En niet omwille van corona, wel omwille de verzwakte immuniteit, waar onder andere corona een voedingsbodem vindt.

Waar duidelijk ook een ‘heksenjacht’ bezig is, is op informatie. Zo informeer ik me al een tijd over de impact van 5G en vaccins. Omdat ik de verschillende visies en onderzoeken wil kennen en van hieruit mijn eigen keuzes wil maken. Voor zover dat kan uiteraard. Op dit moment heb ik niet meer te kiezen of er wel of niet 5G straling rond mij hangt. Kortrijk hoort bij de ‘uitverkorenen’ voor het ‘light’ 5G netwerk. Ik zal mezelf dan maar als een ‘sterk en gelukkig testkonijn’ beschouwen. Dat lijkt mij het gezondst 🙂

Zelf keuzes maken. Dat is duidelijk het laatste wat overheden en andere (farmaceutische) instanties willen. Ze willen niet dat er hier keuze in is. Dus geven ze er ook geen. Zij willen hun keuze (met hun achterliggende geld en machtsagenda) aan iedereen opleggen. En dat wordt steeds duidelijker. Hoe dan? Doordat alle documentaires, onderzoeken, artikels, … die de veiligheid en achterliggende doelen van 5G en vaccins in vraag stellen gecensureerd worden. Heel wat documentaires die ik reeds zag, zijn intussen van het net gehaald. Facebook, instagram, google, youtube, amazon… hebben opdracht gekregen om alles te verwijderen wat de veiligheid van vaccins in vraag stelt. Er worden zelfs letterlijk boeken en onderzoeken op papier verbrand. Boeken op de brandstapel …. Lagen de praktijken van de middeleeuwen niet al wat verder achter ons?

De grootste kracht van de media is de macht om te negeren. En dat maakt het net heel verdacht. Het feit dat er zo’n bewuste jacht op is, is een uiting van angst. Angst voor de waarheid?

Nog een grote macht is dat media enorm bepalend is in wat wij geloven. En dat ze heel goed weten hoe iets in beeld of in kaart te brengen om ons te doen geloven wat ze willen dat we geloven. Alles is perceptie. Alles is op een bepaald niveau ook illusie. En deze wordt gecreëerd door bepaalde zaken heel bewust op een bepaalde manier in woord en beeld te brengen en andere zaken helemaal niet in woord en beeld te brengen. Het zelfs uit alle macht tegenhouden.

Even illustreren. Welke lijn op onderstaand beeld is het langst?

 

Het onderste? Nee, ze zijn even lang. Alleen wordt de illusie gecreëerd dat de onderste langer is. Deze illusie wordt gecreëerd door de andere lijnen op een bepaalde manier te positioneren en zo je brein te beïnvloeden. Straf toch hoe je op zo’n simpele manier iets groter of langer kan doen lijken. Als dit met een lijnstuk kan, kan dit ook met andere dingen ….

En wat zie je hieronder?

 

Draaiende wielen? Terwijl dit een stilstaand beeld is.  De draaiende beweging is een gecreëerde illusie. Op zich beweegt er niets. Enkel het beeld/de interpretatie dat onze hersenen ervan maken doet deze wielen in onze perceptie bewegen. De illusie van draaiende wielen wordt gecreëerd …

Heb je jou al eens afgevraagd hoe vaak er een ‘rad voor je ogen’ wordt gedraaid?

Het gebeurt continu. Wees je dus bewust, of wordt je steeds bewuster, met welke inhoud je je laat ‘vullen’. Da’s misschien wel de grootste uitnodiging die we krijgen deze dagen. Of da’s misschien wel wat ons zal ‘redden’. Dat we letterlijk de ogen openen. Dat we wakker worden. We gaan hier 15 mei volop mee aan de slag in onze route mindmanagement. Deze kon op geen beter moment vallen. We gaan aan de slag met dat wat je gelooft en de impact die dit heeft op jouw realiteit.

Waarom geloof je wat je gelooft? Omdat je vertrouwen hebt in een bepaalde persoon of een bepaalde instantie en dus ook vertrouwen in wat die jou zegt. Mijn vertrouwen in de personen en instanties die ‘het podium’ krijgen is er hoe langer hoe minder. En daarmee verkleint ook het draagvlak voor het opvolgen van opgedrongen maatregelen waar ik steeds minder achter sta. Voor alle duidelijkheid: tot hiertoe blijf ik braaf volgen en doen wat er van mijn verwacht en gevraagd wordt. Da’s ook niet zo moeilijk aangezien ik vooral in mijn kot zit, daar goed zit en daar doe en denk wat ik wil.

Ik heb al lang mijn idee en gevoel over dergelijke thema’s en maak al langer dan vandaag andere keuzes dan de opgedrongen keuzes. Op verschillende vlakken. Andere visies en keuzes op vlak van opvoeding en onderwijs, op vlak van ondernemen, maar zeker ook op vlak van gezondheid. En zeker NIET omdat ik tegen klassieke geneeskunde of aanpak ben, maar veeleer omdat ik VOOR mijn gezondheid kies. Iemand die bijvoorbeeld de keuze maakt om zich niet te laten vaccineren met een bepaald vaccin is daarom nog geen ‘anti-vaxxer’. Toch word je onmiddellijk in dat hokje in geplaatst als je met zo’n keuze naar buiten durft te komen. Dus blijf je misschien toch beter in uw kot, ‘t is daar veilig ;).  Ik heb nooit de behoefte gehad hiermee naar buiten te komen. Ik informeerde me om zelf bepaalde keuzes te kunnen maken en dat volstond. Maar nu schreeuwt  er iets in mij om recht te staan. Mensen hebben recht op volledige informatie, niet in het minst over dat wat in hun eigen lichaam en dat van hun kinderen wordt gespoten. We hebben recht op informatie. Over de inhoud, de voordelen, de nadelen en de alternatieven. Zodat iedereen op basis daarvan zijn of haar eigen keuze kan maken.

Vaccins en 5G, twee heel grote thema’s die ‘achter de schermen’ heel sterk spelen momenteel,  maar waar wij als burger bijna niets over te horen krijgen en niets over (mogen) weten. Twee grote thema’s met een enorme impact, ook op onze immuniteit.

Ik stel vragen over de aanpak van deze crisis. Alles zogezegd voor onze veiligheid. En om die te garanderen zullen we steeds meer gecontroleerd worden. Ja, daar zet ik absoluut grote vraagtekens bij.

Ik stel vragen over vaccins. In de eerste plaats over de veiligheid ervan. In de tweede plaats ook over  de business die erachter zit. Over de onaantastbaarheid van fabricanten van vaccins. Over de kosten-baten-analyse van vaccins. Over alles wat geweten is maar niet geweten mag worden.

Ik stel me vragen over 5G. Over de werking, het doel, de achterliggende doelen en de risico’s ervan.

Check, check, check. Dan moet ik wellicht iemand zijn die zich heeft laten beïnvloeden door de circulerende complottheorieën. Of misschien ben ik zelf een complotdenker…

Ik stelde hier al vòòr deze crisis vragen rond. Maar mogen we ook vandaag nog dingen in vraag stellen? En mogen we -nog de kans krijgen om ons te informeren? Mag de zone tussen de extremen uit lockdown aub?

Hebben wij dan niet (langer) het recht om zelf te weten en te kiezen wat we in ons lichaam en in onze geest laten ‘spuiten’? Ik neem dat recht in elk geval vast. En als ik daar op een bepaald moment burgerlijk ongehoorzaam voor moet zijn omdat ik vind dat een bepaalde grens wordt overschreden hierin, dan zal dat zo zijn. Ik durf te geloven dat ik niet alleen zal zijn.

’t Wordt tijd dat het seizoen van de ‘wolven in schapenvacht’ of eerder ‘de wolven in berenvacht’-jacht aanbreekt ….

Maar it’s all right. Alles klopt altijd. Alles op zijn tijd. En ’t zijn bijzondere tijden. Da’s een feit. Tijden met enorm verschuivende paradigma’s. Dingen die we altijd zomaar voor waar hebben aangenomen worden meer en meer in vraag gesteld. En het feit dat overheden en ‘hogere instanties’ op wereldvlak zo hard willen dat we dat niet doen en zo extreem controlerend beginnen handelen is goed … ’t Is goed, want dat is een teken van het einde ervan.

Ik stel me vragen. En mocht je het je afvragen …  Ik heb ook mijn antwoorden.

Misschien deel ik ze wel nog eens.

Komt iemand me redden als ik dan gepakt en opgesloten wordt door een boze wolf (met of zonder schapen-of berenvacht)? 🙂

Barbele

Veilige, ondersteunende en te vertrouwen vooruitzichten

11 mei 2020 | Webinar 5 knooppunten waarop je kan kiezen | 10u-11u15 | gratis

15 mei 2020 | Route Mindmanagement | Professionelen | 9u- 18u*

16 mei 2020 | Route Bedenk jezelf | Particulieren (laatste editie) | 9u-16u*

* De routes worden aangenaam en gezellig online gegeven. Dit heeft als voordeel dat je het samen met je partner en/of studerende kinderen kunt volgen (terwijl er maar 1 iemand inschrijft). Nee, wij kunnen, willen en zullen niet controleren wie meekijkt en meedoet.

 

Facebook Logo Logo Image

Bedenksels (42)

 • tim says:

  mooie bedenking
  het is goed dat je kritisch denkt en wakker bent
  “Een blij hart bevordert de genezing” spr 17:22

 • Astrid Gysemans says:

  Helemaal hoe ik me nu voel!

 • Pascale says:

  Dag Barbele,

  Ik draag graag een steentje bij om voor een piek te zorgen in de bedenkselcurve. Dankjewel voor jouw schrijfsel dat eerder aangekondigd werd : niet jachtig ontstaan maar bedachtzaam en gefundeerd gegroeid. Absoluut, inzetten op weerbaarheid en immuniteit! Sterker staan in het Leven, momenteel een leven inclusief Het virus.

  Ok voor mij om grondig de handen te wassen enz. (doe dit alles nauwgezet), maar met bepaalde zaken heb ik het wel moeilijk (mijn moeder in woonzorgcentrum bijvoorbeeld weet en begrijpt niet waarom haar familie sinds 2 maanden niet komt. Leve moeder zondag? Ja, dat ze moge Leven … grote stilte plots in de media in deze sector …) Ongetwijfeld dat het Samen Sterk in Immuniteit een cruciale rol speelt in het Samen Erdoor komen.

  Tof te lezen dat je toch niet alleen (als 5G geluksvogel) in het kooitje riskeert gevangen te zitten … Kan best gezellig worden. Met wat Metgezellen zal je beslist niet aan Eenzaamheid ten onder gaan … En waarschijnlijk nog mede-Metgezel-plichtig-en die het deurtje ter Vrije Keuze durven openzetten. Ontvang deze bevrijding voluit als een Geluk in een Ongeluk (we laten het tussen ons gezegd en gezwegen uitschijnen dat het deurtje per ongeluk een keertje niet goed werd gesloten). Ik zou zeggen, de jacht is open?

  Echt geïnteresseerd en benieuwd naar jouw antwoorden o.a. aangaande vaccin (deel zelf wel nog iets). Dus keer-e-keer were, Barbele, op deze blog met vraagstellingen met jouw antwoorden (Nancy is ook nieuwsgierig). Ik zet inmiddels mijn pion in op mijn eigen vaccin … Daar zal ik ietske over schrijven nog. Het is nog in volle ont-wikkeling in labo Pascale. Ja, het is een beetje speciaal maar heb me alleszins be-dacht dat Compagnon de route een onontbeerlijk bestanddeel vormt. Een schat van een piqure …

  Schatten-jacht groet, Pascale X

  P.S. Ik wens je een krachtige wind in de zeilen van jouw koers!

 • Bart V. says:

  Mooie blog, ik kan je volgen…, groeten Bart

 • Isabelle says:

  Ik kom jou met plezier redden

 • iele steen says:

  Het doet zo goed dat jij zo rustig verwoordt wat we voelen:
  In 8 weken tijd is vrijheid van meningsuiting, verantwoordelijkheidszin en openheid veranderd naar propaganda, angst, aansporen tot klikken en sancties voor”gehoorzaamheid”.
  Dit voelt als de laatste stuiptrekkingen van een systeem dat niet meer past bij bewuste mensen. Willy Poorten (vervlaamsing van den Bill) zegt zelf dat hij denkt dat 700.000 mensen zullen sterven van het nieuw vaccin (dan rekenen we de ziekte effecten nog niet, en de makers… kunnen juridisch niet aangevallen worden door de gedupeerden!!
  In Italië toont een parlementair dat de dodencijfers helemaal mis zijn! Meer dan 10 keer!!! En een collega roept om de vrijheid terug te krijgen. En in de ganse wereld wordt geprotesteerd, maar dat komt bijna niet in de media!
  Blij om wakkere mensen te lezen…
  Ik kom je redden, of zal je vragen mij te komen redden😉 Dankjewel Barbele.

 • Katelijne says:

  Dank je voor je openheid. Ik blijf je blogs volgen, en als je je antwoorden deelt zal ik ze graag lezen.
  Over de correctheid van media stel ik me ook al jaren vragen. Nu volg ik het nieuws ook niet (meer) want ik merk dat het mijn energie naar beneden haalt.
  Mijn kids zijn niet gevaccineerd, behalve die domme verplichte polio. Ik loop er niet mee te koop. Net zoals ik ook niet zo snel zal delen dat ik veel met spiritualiteit bezig ben. Ik deel mezelf alleen diep met mensen die ik vertrouw en een klik voel. Chapeau dat jij/jullie alles zo open delen.

  • Barbele says:

   Ik hoor het van veel mensen dat het nieuws volgen hun energie naar beneden haalt. Wellicht een teken dat het voor jou niet hoeft/niet oke is. Ik bescherm mezelf op een manier ook terwijl ik kijk. Ik laat het niet binnenkomen. Ik kijk ernaar en stel vast.
   Deze ochtend voelde ik me wel heel kwaad toen ik op de hoofdpagina zag staan dat sportwedstrijden (ging in dit geval over voetbal) pas terug zullen kunnen als er een vaccin is. Ze doen ons geloven dat
   1) het virus heel dodelijk is (terwijl dat het niet is als je een goede immuniteit hebt)
   2) het vaccin de enige oplossing is
   En nu zijn ze het vaccin aan het koppelen aan onze vrijheid is. Op die manier gaan mensen verlangen naar het vaccin als oplossing voor terug vrij zijn en intussen stellen ze het niet in vraag.
   Ik ben ook lang niet naar buiten gekomen met mijn visie hierop. De CLB’s probeerden ons dan ook steeds om te praten en zien ons als onverantwoorde ouders. Dat was dan maar zo. En onze kinderen zijn kerngezond.
   Nu voel ik dat ik er stilaan mee naar buiten MOET komen, … Je zal me er dus nog wel over horen 🙂

 • Hilde says:

  Hey Barbele,
  Fantastisch verwoord wat velen onder ons, gelijkgestemden, denken en voelen. Ik sta volledig achter wat je geschreven hebt en als ik zelf dan niet opgesloten word omdat ik dit uit, kom ik je zeker redden 😉

 • Katrien Vangheluwe says:

  Hey Barbele, schitterend verwoord!!
  Zalig je blog te lezen.
  Je zal niet de enige zijn die bij de boze wolf zult landen als ze ons verplichten met hun vaccins….. of misschien kijken de boze wolven tegendan anders…
  Ik sta achter je uiten, leuk dat iemand durft te voorschijn komen met een zuivere mening.
  Hartelijk dank🙏

  • Barbele says:

   Ja wie weet Katrien. Ook boze wolven kunnen tot inzicht en bekering komen he. We staan voor alles open 🙂

 • Jonathan De Kegel says:

  Ik ben blij dat er nog mensen zijn die deze bedenkingen hebben. Het voelt allemaal zooooo verkeerd aan de zaken rond Corona,5G,…
  vraag me nu zelfs af in hoeverre er gesjoemeld wordt met uitslagen van labo’s,testen…. heb er mijn sterke twijfels in…
  goedgeschreven Barbele!!

  • Barbele says:

   Er wordt zeker gesjoemeld Jonathan. Alles om het veel erger te doen lijken dan het is. Dat is duidelijk. Zag zonet onderstaande documentaire. PlanDemic. Artsen worden opgedrongen en zelfs betaald om zoveel mogelijk sterfgevallen als covid19 te documenteren. https://www.youtube.com/watch?v=ICtsXNtf_GQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3QofWI6-Hk8OiKzggzCcl563llTlXo9yh4I7ziQRrupsEOtouXTgEsw00

   • Barbele says:

    Intussen is deze link ook van het net verdwenen. Echt schandalig. Was een gereputeerde onderzoekster-arts aan het woord.

   • Barbele says:

    Ik heb een sluipweg gevonden. We gaan het hen de weg naar informatie niet te gemakkelijk laten barricaderen:)
    https://plandemicmovie.com/

    • Judig says:

     Lieve Barbele, wat een open en eerlijke blog. Dank je wel dat ik mocht meelezen in de roerselen van je hart. Jouw bezorgdheden deel ik geheel. En zo te lezen ook vele andere ‘Bedenkselen’.
     De groep ‘andersdenkenden’ wordt dagelijks groter, en ik zal deze blog zeker binnen mijn kring verspreiden. Ik ben enorm blij dat we vanuit dit delen kunnen meewerken aan een open, vrije, eerlijke en liefdevolle samen-leving. Iedere actie, zoals jouw blog, draagt daartoe bij. Chapeau!

    • Barbele says:

     Dankjewel Judig. Ook voor het verder delen. 10% is naar het schijnt de kritische massa die we nodig hebben. 10% wakkere mensen, ik durf te geloven dat we daar heel dicht bij, over zelfs al aan of over zijn …

 • lucasvanrobays says:

  Héél mooi verwoord Barbele, op een kalme manier, vragen stellen en antwoorden geven….dit artikel zou in iedere pers de voorpagina moeten halen , daar zouden mensen een boodschap aan hebben….mag het gedeeld?
  Je hebt al iémand diene komt bevrijden….als ik in België terug mag…..en ook alvast misschien niet zozeer burgerlijk ongehoorzaam….eerder menselijk ongehoorzaam zoals het er nu aan toe gaat in héél die “cirque”en….als die vaccin zo onschuldig is én gezond, waarom lieten de makers van de virus én de maker straks van het vaccin, zich door een wet gestemd, niet verantwoordelijk verklaren…..niemand kan ze ter verantwoording roepen? Tiens……stemt tot nadenken toch?

 • Lieve Melis says:

  Ik twijfelde er niet over dat je dit alles ook doorziet. Heel dit “toneelspel” dat vanaf dag 1 opgevoerd wordt. Mijn buikgevoel zei al vanaf het begin dat het niet klopte. Ik probeer mee zoveel mogelijk mensen die nog slapen wakker te maken.
  Ik ben mee burgerlijk ongehoorzaam en als ik je moet komen redden dan bel je me maar he.

  • Barbele says:

   Ja Lieve, er speelt inderdaad heel veel op en achter het toneel. Ik ben in mijn blog nog heel voorzichtig en braaf. Dat zal je wel weten. Dank om mee wakker te maken en me te willen redden 🙂

 • Aline says:

  Dan zal ik daar waarschijnlijk samen met jou opgesloten zitten 😂

  • Barbele says:

   Zouden we het daar gezellig mogen maken Aline? 😉 Misschien moeten we de regering al de tip geven om naast genoeg ziekenhuisbedden ook genoeg cellen te voorzien, zodat ze zich deze keer goed kunnen voorbereiden op ‘de grote uitbraak’ van al die ongehoorzame burgers 🙂

 • Michel says:

  Merci, we moeten opstaan en ons eigen leven in handen nemen…. Doen we ook al jaren door uit te zoeken welke vitaminen voedzaam voor ons zijn, jouw dosis is zeer bruikbaar! Michel en Rita

 • Tom says:

  Oef, …, ik dacht afgelopen week de enigste te zijn die ook zo over de crisis dacht.
  Gelukkig ‘mocht’ ik vandaag opnieuw naar ‘t werk en hoorde ik ook heel wat gelijkaardige verhalen.
  Goed om eens te weten dat heel veel geapplaudisseerd werd voor zorgkundigen die op technische werkloosheid gesteld werden terwijl we toch allen het idee kregen dat ze overwerkt waren (en dat zullen er heus wel zijn).
  Velen wilden al langer in een normaler regime maar onze almachtige regering stak daar een stokje voor : capaciteit genoeg maar, op straffe van, verboden !
  Hoe kan je met deze uit de context gerukte cijfers een groepsimmuniteit pretenderen ? Idd de commerce rond het vaccin moet nog goed en wel opgestart worden en sowieso graaien onze beleidsmakers daar ook wel weer in een subsidiërende pot !
  Wij zijn absolute believers in het fysieke en geestelijke welbevinden en hebben van de situatie gebruik gemaakt om iedereen binnen het gezin aan het sporten te krijgen.
  Het geestelijk gedeelte zal wel weer verder ondermijnd worden door de mensen hun vakantieperspectieven af te nemen en aan te zetten om te investeren in de economie van ons eigen land … . Opportunisme of zo ?
  Maw ‘k begrijp je zeer goed en ook ik was/ben kwaad. ‘k Kom gerust met je mee argumenteren mocht dat nodig blijken … .

  • Barbele says:

   De fase van de indoctrinatie voor het vaccin is aangebroken heb ik de indruk

   Gisteren in het nieuws:
   – kinderen van het 5de leerjaar moeten nog 1 dag naar school voor het broodnodige en noodzakelijke herhalingsvaccin te krijgen (de kans dat kinderen met de huidige maatregelen nu een besmetting oplopen lijkt me nochthans onbestaande)
   – tennistornooien zullen pas opgestart worden als er een vaccin is
   – ‘We zitten in een heel gevaarlijke situaties zolang er geen vaccin is’ (Steven Van Gucht)

   Nog even wachten op de mededeling dat het verplicht wordt? Indien je niet gehoorzaamt kan en mag je niet meer deelnemen aan het maatschappelijk leven, mag je niet meer reizen, … ??

 • Lieve says:

  Heel goed verwoord Barbele. Alles draait precies nu om Corona. Óók de media speelt een belangrijke rol. Soms enkel op sensatie gericht om de meeste kijkcijfers te halen… Uit déze crisis íets leren voor de toekomst en het heeft ons zeker eens doen stil staan bij WAT is nu belangrijk in het leven.

  • Barbele says:

   Media speelt inderdaad een heel grote rol Lieve. Aan ons om bewust te zijn wat we (zomaar) aannemen/binnenlaten en wat niet. Al eens stil gestaan bij waar television vandaan komt? Tell a vision … en op die television vind je allerlei programma’s om (jou) te programmeren, … Er zit heel veel waarheid in taal.

 • Liesbeth says:

  De wet of kracht van synchroniciteit! Ik heb net een mail gestuurd naar het dienstencentrum van mijn dorp, dat ik niet vecht TEGEN het virus maar kies VOOR gezondheid. Dat het ondersteunen van je zelfhelend vermogen zo belangrijk is, dat het niet alleen gaat over voeding en beweging maar ook over je gedachten…
  Wat mijn mening aangaat, vaak heb ik mijn eigenheid voor een stuk verloren door te geloven wat een ander zei.
  Nu weet ik dat van mening veranderen kan betekenen dat ik evolueert, dat verschillende meningen accepteren verdraagzaamheid noemt…Dat een mening kan afhangen van je opvoeding, je ervaring maar ook van “DE GAZET” die je leest.
  Als alles altijd is zoals het hoort te zijn, is dit zo ook. Alleen weet ik niet hoe ik kies om niet tegen de gazet te zijn zonder onverschillig toe te kijken.
  Wat in de bak draaien aangaat, er zal plaats te kort zijn als er het van komt, velen kijken nu op dezelfde manier
  maar blijven uit beeld en uit de gazet.

  • Barbele says:

   Super Liesbeth, jouw mail naar het dienstencentrum. Benieuwd naar hun antwoord.
   We verliezen allemaal een stuk van (het contact) met onszelf door wat ons allemaal ingeprent werd/wordt …. Gelukkig kunnen we dat ook altijd terug herstellen. Eens we er ons bewust van zijn.
   verschillende meningen accepteren = verdraagzaamheid , schone definitie
   ook naar de betekenis van solidariteit kunnen we eens dieper gaan kijken. er wordt ons ingeprent dat er nu zoveel solidariteit is, terwijl overheidsinstanties met de huidige maatregelen, maar vooral met de manier waarop het geïmplementeerd wordt net het omgekeerde van solidariteit creëren …
   hoopgevend dat er plaats tekort zal zijn …. zo komen we misschien in beeld en in de gazet? 🙂

 • Johan says:

  Het was mij vanaf dag 1 duidelijk dat het corona-virus een voorbode zou worden voor een groter corona-regime. Bepaalde structuren verliezen grip en dat hebben ze niet graag. Er zijn teveel zoals de buitenwereld beschrijft toevalligheden die deze scenario’s beamen. Toeval ? Ah ja dat bestaat niet 😉

  • Barbele says:

   Toeval bestaat inderdaad niet Johan. Het valt je alleen maar toe 🙂
   Het extreme controle-regime is inderdaad een uiting van verlies van grip… die ze uiteindelijk toch zullen verliezen, …

 • Karine schippers says:

  Dankjewel Barbele, doet goed om dit te lezen!😘❤️

 • Nancy says:

  Ik wil de antwoorden wel weten 🤗 en vanzelfsprekend kom ik je redden 😂

  • Barbele says:

   We horen elkaar nog wel Nancy. En merci om mij te redden indien nodig. Breng je Christophe dan ook mee? 😉

 • Els VIjverman says:

  so true Barbele, dank voor het delen, jouw blog doet me deugd 🙂
  dikke, digitale knuffel vanuit mijn kot

  • Barbele says:

   toch wel spannend om uit te sturen Els
   Die eerste ‘bevestigende’ woorden doen dan goed. Dankjewel 🙂

 • Lees meer

  Lees meer

  14.04.2024

  Comfortabel oncomfortabel

  Lang geleden dat ik nog eens iets schreef. Ik mocht intussen prachtige routes mee-maken, ben ‘

  Lees meer

  Lees meer

  29.02.2024

  Tijd om het even te hebben over tijd?

  Heb je wat priori-tijd voor een stukje over tijd op deze 29ste februari? Een ‘extra-time’ da

  Lees meer

  Lees meer

  19.02.2024

  Pocast over spiritualiteit, new age en geloof

  Terug van een weekje bergen, zon en sneeuw. Het heeft mij en ons goed gedaan. Onderweg terug naa

  Lees meer

  Lees meer