Logo Image

Een project van meer dan 10 jaar

14.06.2022

Reeds 10 jaar geleden schreef ik mijn eerste boek: Hoe kinderen hun ouders opvoeden. Mijn 5 kinderen waren toen nog peuter, kleuter of lager schoolkind.
Vele mensen lazen afgelopen 10 jaar reeds mijn manuscript en ik kreeg vaak de vraag wanneer ik dit boek op de markt zou brengen.

Dank aan Leen Piqueur voor het beeld van deze cover 🙏

 

Begin 2016 stapte ik naar een uitgever met als doel dit boek uit te geven. Maar uit dat gesprek bleek dat ik eerst een ander boek had te schrijven . Tegen eind 2016 lag mijn boek ‘Leven is simpel, maar niet altijd gemakkelijk‘ in de winkel.
Mijn opvoedings- (of eerder stoppen met opvoeding ;)) boek heeft nog steeds de vorm van een manuscript. Ik ging er nog eens door en ik sta nog steeds achter elke zin en vind de inhoud zeer relevant voor deze tijden. Toch ‘roept’ het nog niet om uitgegeven te worden… Ik zie en voel het wel wanneer de tijd (en de mensen) er rijp voor zijn…
 
Ik heb afgelopen weken dan ook des te meer genoten van het uitwerken van de ‘opvoedings- en onderwijskit’, één van de 12 kits van mijn levende weg. Ik kon er heel wat van de inhoud van mijn nog niet uitgegeven boek in kwijt.
k geloof enorm in het concept van mijn levende weg. Het niet toevallige toeval laten werken door een kaart te trekken uit de set. Jouw inzichten, jouw geraakt zijn, jouw enthousiasme, jouw weerstanden en jouw acties neerschrijven in jouw levende weg schrift en zo jouw weg gaan van volgzaamheid naar zelf-leider-schap.

Hieronder lees je de essentie van deze kit.


Kernillusie: Een kind moet opgevoed worden.

Kern-vraag: Is opvoeding wel nodig?

Waar gaat het over?


Groei en ontwikkeling gaat in de natuur vanzelf wanneer de context klopt. We leven echter in een maatschappij waarin we kinderen en mensen forceren om te functioneren binnen de geïnstalleerde systemen en instituten, alsook binnen het opvoedings-idee en het onderwijsinstituut.

De drang om het goed te doen en de angst om het fout te doen, bindt ouders en leerkrachten aan het opvoedingsparadigma. Een paradigma is een specifieke manier om te kijken naar de werkelijkheid, vanuit een alom aanvaardde theorie over die werkelijkheid. Dat we onze kinderen moeten opvoeden is zo’n paradigma. Het opvoedingsparadigma is, net zoals nog vele paradigma’s, aan het wankelen omdat vele theorieën en methodes zoals straffen, belonen, gedragsconditionering… in de praktijk niet (meer) (b)lijken te werken. Terwijl we ons als ouders verantwoordelijk voelen voor het latere levensgeluk van onze kinderen, zijn we via opvoeding vaak juist bezig met het omgekeerde: hun (en ook ons) huidige en toekomstige geluk dwarsbomen.

Kinderen van vandaag zijn niet van gisteren. Steeds meer kinderen geven en tonen dan ook steeds duidelijker aan dat ze niet (meer) bereid zijn zich aan te passen aan een opvoeding, een systeem of structuur die niet bij hun natuur past. En ze willen dat ook wij dat niet (meer) doen.


Kinderen en opvoeding is een heel kwetsbaar thema. Toch durven we ons de vraag naar de nood aan opvoeding, zoals de meesten van ons werd meegegeven, in vraag te stellen. Waarom twijfelen we eerder aan onszelf en aan onze kinderen in plaats van het opvoedingsparadigma in twijfel te trekken?

Waar gaat het echt over?


Door opvoeding en onderwijs zijn velen iemand geWORDEN in plaats van iemand, namelijk zichzelf, te ZIJN. Velen zijn vanuit opvoeding en onderwijs een ‘zo-hoort-het-mens’ geworden, weg of zelfs ver weg van de eigen natuur, van het eigen ware wezen.


De weg van volgzaamheid naar zelf-leider-schap gaat over je hart-s-tocht volgen. Het gaat over het leven zelf weer laten ‘onderwijzen’ en ‘opvoeden’. Ook ouders en leerkrachten zijn mensen
 en hoe eerder kinderen dit weten, hoe beter.
Het gaat in de eerste plaats over een proces van bewust-WORD-ding naar bewust-ZIJN, eerder dan het opdoen van kennis hierover.

Dit proces kan niemand in jou plaats doen, enkel jij zelf kunt dat. Jij zelf. Je kind zelf. Hoe jong of hoe oud ook. Het komt erop neer te ontdekken waar en hoe jij vanuit jouw opvoeding en onderwijs afstand of zelfs afscheid hebt genomen van jezelf. Het komt erop neer jezelf te bevrijden van de beperkende en blokkerende impact die je opvoeding en onderwijs op jou hebben gehad door je ware essentie te her-inner-en. Een belangrijk deel van deze bevrijding ligt in het doorbreken van illusies op heel wat terreinen, waaronder ook op opvoeding en onderwijs. Daar wil de levende weg-kit toe bijdragen.


Werkwijze

Je kan deze set op verschillende manieren gebruiken.
1)Lees de kaartjes in chronologisch genummerde volgorde. Zo kom je tot een logisch inzicht in de weg van  volgzaamheid naar zelf-leider-schap, van beperkt worden naar het volgen van je hart-s-tocht.
2)Trek een willekeurig kaartje en ga aan de slag met wat het kaartje dat jou toevalt in beweging brengt bij jou (zie ook algemene hartleiding).

Tip: Je kan de inhoud en reflectievragen toepassen in relatie tot jezelf en in relatie tot je kinderen, de kinderen in je klas, je partner…

Gebruik de extra kaartjes om inzichten en reflecties die niet aan bod komen in de kit bij te houden.

Om je verder een idee te geven, hieronder enkele kaarten uit de set.

Resoneer je ermee? Dan kan deze kit heel waardevol zijn voor jou en je gezin. Voel je je er neutraal bij, dan is het wellicht een thema die niet zo sterk aan de orde is in je leven. Voel je er weerstand op? Dan is het wellicht ook heel waardevol, maar vraagt het wellicht bereidheid…

Tot 
26 juni 2022 kan je deze (en ook de andere) kits in voorverkoop aankopen aan 49 euro/kit ipv 79 euro of de volledige kit aan 490 euro (ipv 790 euro). Prijzen zijn inclusief btw.

Een kit bestaat uit 120 kaarten (in mooie kwaliteit) in een zakje, mijn levende weg hartleiding, mijn levende weg schrift (200 full color pagina’s) en je levende weg balpen.

De eerste kits die in productie gaan zijn die rond soevereiniteit, opvoeding & onderwijs en economie & financieel*. Deze zullen wellicht eind juni geleverd worden. We hebben het doel en de intentie om de resterende  kits aan 1 kit/maand in productie te laten gaan. Wie weet gaat het sneller…of trager 😉


Meer info vind je op www.mijnlevendeweg.be.

Hieronder deel ik ook het kader van de kit soevereiniteit voor wie graag wat meer duiding heeft. Deze kaarten werden gisteren naar de drukken gestuurd 🎉

28 juni 2022 geven we ook onze eerste workshop met soevereiniteit als ingang . Meer info vind je ook op de website

Levendige onderweg groet,
barbele

Facebook Logo Logo Image

Bedenksels (0)

Lees meer

Lees meer

14.04.2024

Comfortabel oncomfortabel

Lang geleden dat ik nog eens iets schreef. Ik mocht intussen prachtige routes mee-maken, ben ‘

Lees meer

Lees meer

29.02.2024

Tijd om het even te hebben over tijd?

Heb je wat priori-tijd voor een stukje over tijd op deze 29ste februari? Een ‘extra-time’ da

Lees meer

Lees meer

19.02.2024

Pocast over spiritualiteit, new age en geloof

Terug van een weekje bergen, zon en sneeuw. Het heeft mij en ons goed gedaan. Onderweg terug naa

Lees meer

Lees meer