Logo Image

Eert uw bronnen

01.03.2017

Ik zet vandaag graag nog eens mijn boek ‘Leven is simpel…. maar niet altijd gemakkelijk’ in de kijker.

De aanleiding hiertoe is een gesprek met Christel. Christel studeerde samen met mij aan de Levensschool. Ik zag haar enkele weken geleden terug op de jaarlijkse vergadering van de VGB (Vereniging voor Gezonheidsbegeleiders). Ze sprak me aan over het boek en gaf me mee dat ze iets miste. Christel herkende in mijn boek namelijk verschillende inspiratiebronnen en miste een literatuurlijst.

Ik voelde onmiddellijk dat ik hier iets mee moest. Want uiteraard heb ik mijn ‘mosterd’ ook van ergens gehaald. Ik heb absoluut mijn inspiratiebronnen, zowel onder de vorm van mensen als onder de vorm van boeken|auteurs. Ik had in mijn manuscript dan ook een rubriek ‘Uit mijn bibliotheek’ voorzien. Deze is echter niet mee opgenomen in het boek omdat we op het einde nog heel wat moesten schrappen om te komen tot 204 pagina’s. Dit aantal was reeds een tijd voor het afleveren van mijn manuscript bepaald en daar moest ik me omwille van  praktische uitgeversredenen strikt aan houden. Zo werden naast de rubriek ‘Uit mijn bibliotheek’, ook de inhoudstafel, verschillende illustraties, mijn persoonlijke verhaal en enkele verhalen ‘uit de oude doos’ niet mee opgenomen in het boek.
Het gesprek met Christel deed me stilstaan bij wie eigenlijk mijn sterkste inspiratoren geweest zijn. En gezien deze personen niet op mijn ‘Uit mijn bibliotheeklijst’ staan wil ik ze via deze blog ‘eren’.

Leven in het Nu en de bijhorende quote en illustratie ‘Voor morgen geen zorgen, onderweg is het altijd nu’  is een heel centraal thema in het boek en in mijn visie, aanpak en aanbod. Zonder dat ik me er bewust van was heb ik die bij Willem Vermandere gehaald. Willem is een vriend van mijn ouders en dooppeter van mijn broer Servaas. De enige cd’s die mijn ouders hebben zijn van Willem en de enige muziek die ik thuis heb gehoord is dus ook van Willem. Bij deze, dankjewel Willem, je hebt me onbewust geïnspireerd want ik was me er helemaal niet van bewust dat de zin ‘Voor morgen geen zorgen, onderweg is het altijd nu’ uit jouw lied ‘onderweg’ kwam. Ik ben ook zo vrij geweest je lied ‘onderweg’ op mijn website te plaatsen omdat het inhoudelijk zo sterk aansluit bij het boek en Mens Sana. Als er een tweede druk van het boek komt, zal je naam vermeld staan bij de quote/illustratie 🙂

Mijn vierjarige opleiding tot gezondheidsconsulent aan de Levensschool vormt in zijn totaliteit dé basis van Mens Sana en ook van het boek. Ik ben dan ook alle docenten heel dankbaar. De inhoud en manier van brengen van de vakken gegeven door Rob Vaes en Bert Cools zijn voor mij fundamenteel belangrijk geweest. Bert en Rob, ook jullie vormen dus een stevig fundament aan de basis van Mens Sana en mijn boek. Dankjewel

Ook mijn overleden broer Egidius is op een manier een sterke inspirator geweest. Hij heeft me in zijn strijd en zijn heengaan zoveel geleerd. Pas enkele dagen voor mijn manuscript definitief af was besefte ik dat Egidius voor mij een zeer centrale plaats inneemt in het boek. De belangrijkste boodschap en illustratie ‘ont-wikkel zelfliefde’ verbind ik heel sterk met Egidius. Ik besefte het plots, samen met Naomi. Voor beiden een emotioneel moment. Ik draag het boek ook op aan hem. Dat staat niet beschreven in een voor-of dankwoord. Dat voel ik binnen in mij.

Op één of andere manier ervaar ik Albert Einstein ook als één van mijn inspiratoren. Ik heb nog geen enkel werk van Einstein gelezen en toch inspireert hij me sterk. Het lijkt mij een zeer intelligente wetenschapper die het contact met zijn ware kern nooit is verloren. Ook de quantumfyscia, waar Einstein grondlegger van is, intrigeert me sterk. Hij spreekt me aan met zijn zo krachtige quotes, waaruit ik afleid dat het een heel wijs man moet geweest zijn. Een wetenschapper die zijn innerlijke kind niet is verloren. Ik weet niet waar ik het haal en of het klopt, maar ook zijn humor en relativerende knipoog spreken me aan.

En dan heb ik uiteraard mijn leven als inspiratiebron. Een overkoepelende bron. Mijn leven, het leven: mijn coach, mijn vriend, mijn inspiratiebron, mijn meester, mijn vuurtoren, mijn wegwijzer,…

Eert uw bronnen…. Dank je wel Christel om mij hier attent op te maken.

Eert uw bronnen… Ik voeg er nog graag een inspiratiebron aan toe. In het boek ‘Typisch Coachen, typisch Counselen’ van Jeanette van Stijn trok onderstaande tekst in de colofon mijn aandacht. Een heel mooi voorbeeld van hoe het eren van je bronnen ook kan. Inspirerend voor mij om dit in het colofon van een tweede druk of een volgend boek mee te nemen omdat ook ik op deze manier kijk naar hoe mijn boek gebruikt zou mogen worden. Ik heb de kern van de boodschap zelf in het vet gezet.

Het is onze uitdrukkelijke wens dat alles in deze uitgave zoveel mogelijk wordt gedeeld, verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Dit geldt ook voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilaties of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, en hiervoor hoef je je niet tot de uitgever te wenden.
Het is onze uitdrukkelijke wens dat het goede dat dit werk kan voortbrengen bij zoveel mogelijk mensen terecht zal komen en wij zijn je erkentelijk als je hieraan bijdraagt. We zijn je ook erkentelijk als je zorg draagt voor de kwaliteit van werken met deze materie bijvoorbeeld door je regelmatig bij te scholen, aan intervisie deel te nemen, etc. Dat doen wij ook, wan als het gaat om mensenwerk: ‘harm can be done’.
Als je dit boek dusdanig waardeert dat je het (of onderdelen hieruit) wilt delen met anderen (op welke wijze dan ook), dan waarderen wij het op onze beurt dat je dit boek als bron vermeldt. Ook stellen wij het zeer op prijs als je ons laat weten dat en hoe je dit werk verder verspreid zodat wij weten welke vruchten onze inspanningen afwerpen. Laten we allen onze bronnen eren!
Copyright 2013 Enneagram Nederland, auteursrechten Jeanette van Stijn.

Mijn inspiratoren, het onderweglied van Willem Vermandere, uit mijn bibliotheek, de inhoudstafel en  de verhalen uit de oude doos kan je terugvinden op de website via deze link. link toevoegen
Ik maak van deze gelegenheid ook graag gebruik om het filmpje dat Naomi over het boek creëerde met trots met jullie te delen.

 

 

Facebook Logo Logo Image

Bedenksels (0)

Lees meer

Lees meer

14.04.2024

Comfortabel oncomfortabel

Lang geleden dat ik nog eens iets schreef. Ik mocht intussen prachtige routes mee-maken, ben ‘

Lees meer

Lees meer

29.02.2024

Tijd om het even te hebben over tijd?

Heb je wat priori-tijd voor een stukje over tijd op deze 29ste februari? Een ‘extra-time’ da

Lees meer

Lees meer

19.02.2024

Pocast over spiritualiteit, new age en geloof

Terug van een weekje bergen, zon en sneeuw. Het heeft mij en ons goed gedaan. Onderweg terug naa

Lees meer

Lees meer