Logo Image

In de knoop, uit de knoop of op een knooppunt?

15.09.2017

Persoonlijke ontwikkeling, groeien in bewustzijn, me-time, quality time, work-life balance, coaching, therapie, voedings-en bewegingsadviezen, yoga, mindfulness, … We zijn er klaar voor de dag van vandaag. De cursussen, therapieën, therapeuten en coachen van allerlei aard schieten als paddenstoelen uit de grond. Er is ook een ‘markt’. Vele mensen raken in de knoop met zichzelf, hun relaties, hun werk, hun gezondheid, … Een maand geleden lag Naomi ook met zichzelf in de knoop, ze tekende toen onderstaande illustratie. Haar manier om ook weer uit die knoop te geraken.

Vele mensen beseffen dat ze vanuit het in de knoop zitten ook op een knooppunt staan. Een knooppunt waarop je kan kiezen. Maar welke keuze maak je dan? We gaan op zoek naar hulp. Hierbinnen beginnen we echter meer en meer te botsen op de grenzen van een eenzijdige klassieke kijk en aanpak. Vele mensen zijn op zoek naar iets ‘anders’. Mensen zijn op zoek naar zingeving en bewustwording, …

En daar speelt het huidige grote aanbod ook op in. Dat is positief. Uiteraard.

Maar is het niet een valkuil dat velen ook binnen dit aanbod naar iets aan het streven zijn?  Streven naar de beste gezondheid en het meest energieke lichaam. Streven naar een work-life balance (waar ik trouwens niet in geloof, het gaat om evenwicht vinden op elk moment). Streven naar persoonlijke transformatie. Streven naar geluk. Streven naar die diepste connectie in relaties. Streven naar continuë innerlijke rust. Streven naar het ontstijgen van je ego. ….

Spiritualiteit als doel. Zou dat de bedoeling zijn? Als persoonlijke ontwikkeling in de ruimste betekenis van het woord een doel en een streven wordt, is de kans groot dat je ook hier uiteindelijk een weg gaat van frustraties en ontgoocheling.

Groei en transformatie is iets wat in mijn beleving vanzelf gebeurt. Je hoeft er niet naar te streven. Het is een gevolg van. Een gevolg van wat? Een gevolg van bewust in het hier en nu leven. Mijn leven leert me dat het erom gaat te herkennen wat je doen en laten bepaalt. In het moment. En met dat stukje wat zich in het hier en nu aandient iets aan te vatten.

Ik ontwikkelde afgelopen jaren binnen Mens Sana drie trajecten: Op weg naar rust. Op weg naar jezelf. En Realiseer jezelf. Elk traject duurde 3 à 4 maand en vanuit het eerste traject kon je doorstromen naar het tweede traject en van hieruit naar het derde. Vanuit het creëren van deze trajecten en hierin begeleiden van vele mensen heb ik geleerd dat het er niet om gaat een cursus te volbrengen, je hier in te vervolmaken, een ‘examen’ af te leggen en over te gaan naar het volgende of te streven naar het behalen van één of andere ‘master in de …’. Het gaat er echt niet om ergens in ‘volleerd’ te zijn, laat dat geen doel zijn.  Het gaat er wel om steeds te kunnen terugvallen op de inzichten en tools die je hebt geleerd en deze ook concreet toe te passen in het dagdagelijkse leven. Ik stelde vast bij mezelf en vele anderen dat ik uiteindelijk telkens opnieuw terugval op het herkennen van de thema’s die ik uitwerkte in mijn eerste traject. Binnen Compagnon de route heb ik deze vertaald in drie routes: Route Energymanagment | Ver-sterk jezelf, Route Selfmanagement | Ont-wikkel jezelf en Route Mindmanagement | Be-denk jezelf . Het herkennen van de thema’s binnen deze routes en hier in het moment ook iets mee doen hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. En wat hier vaak helemaal vanzelf uit voortkomt kan je echt als wondertjes ervaren. Plotse inzichten, helemaal in de flow zitten, de juiste contacten, het ervaren van synchroniciteit, energie, enthousiasme, vervulling, rust, geluk, … Maar streef er niet naar, laat het vanzelf komen als gevolg van jouw bewust aanwezig zijn in het hier en nu.

Door dit in mijn vele begeleidingen en bij mezelf te ervaren evolueerde ik van coach/therapeut naar een compagnon de route met het kompas als logo en leidraad. Ik ben alsmaar meer gaan geloven dat al wat iemand nodig heeft al in die persoon zijn leven aanwezig is. Alleen dien je je leven als coach te leren kennen, (h)erkennen en vertrouwen. Ook de ongelooflijke kracht en wijsheid die je al in je hebt kan je leren ontdekken en gebruiken.

We hebben er met Compagnon de route dan ook voor gekozen om maximaal in te zetten op dat dagdagelijkse ‘herkennen van…’ en hier in het moment iets mee aan te vangen. We zijn er voor onderweg, voor op momenten dat je niet onmiddellijk beroep kunt doen op jouw coach, therapeut of opleiding. We zijn er heel graag in samenwerking met het grote aanbod op de markt. Hiervoor investeren en werken we momenteel heel intensief met een IT-team in en aan een Kompas App. Iedereen zal er kunnen inloggen op zijn ‘persoonlijke kompas’ en zal er levenslang aan de tools en inzichten kunnen die je hebt opgedaan tijdens één van de routes of online 90-dagen-trajecten. Hierbij werken we met woord, beeld, audio en video zodat je telkens kan grijpen naar dat wat jij op dat moment nodig hebt op de manier die het meest bij jou aansluit. Eind 2017 zou dit alles operationeel moeten zijn. Wij kijken er al naar uit. En hopelijk velen onder jullie ook. 😊

Wil jij intussen al een zicht krijgen op wat je dan zoal kan leren herkennen? Dit kan. Om tegemoet te komen aan de grote vraag en aan mensen waarvoor tijd en afstand een drempel vormen, start ik ook met het geven van webinars. Ik kondig dan ook graag aan dat ik ook zal starten met het geven van webinars. Bekijk hier een opname van het gratis webinar ‘5 knooppunten waarop je kan kiezen’. Wil je het liever live meemaken? Kijk op de kalender wanneer het volgende webinar gepland staat.  

Knoop je graag aan met ons? Je bent welkom!

 

Facebook Logo Logo Image

Bedenksels (1)

 • Filip Maes says:

  hallo Barbele , bedankt voor de herhaling, veel dingen weten we maar passen ze niet toe en laten ons meeslepen in de situatie . Waarom ? Het is zo snel gebeurd . Ik betrap er mezelf op dat ik af en toe in de knoop zit en geen begin of einde zie . Mijn hulplijn ::,:wat is het probleem NU . Filip Maes

 • Lees meer

  Lees meer

  14.04.2024

  Comfortabel oncomfortabel

  Lang geleden dat ik nog eens iets schreef. Ik mocht intussen prachtige routes mee-maken, ben ‘

  Lees meer

  Lees meer

  29.02.2024

  Tijd om het even te hebben over tijd?

  Heb je wat priori-tijd voor een stukje over tijd op deze 29ste februari? Een ‘extra-time’ da

  Lees meer

  Lees meer

  19.02.2024

  Pocast over spiritualiteit, new age en geloof

  Terug van een weekje bergen, zon en sneeuw. Het heeft mij en ons goed gedaan. Onderweg terug naa

  Lees meer

  Lees meer