Logo Image

Mag ik gewoon mens zijn?

18.08.2021

Het zijn echt wel precies altijd de wappies die met doodsbedreigingen afkomen. De Hitler reductio loopt precies in de andere richting he…

Een reactie op een reactie op een bedenking die ik onlangs deelde op mijn persoonlijke facebookpagina. Een reactie waar ik op mijn beurt niet op gereageerd of geantwoord heb. Waarom ik hier niet op antwoord? Omdat ik me in eerste instantie niet aangesproken voel door de term ‘wappie’. Omdat ik strijd, de polarisering en de dehumanisering niet verder wil voeden.

Een reactie die me wel doet stilstaan en pijnlijk bevestigt in wat voor situatie we zijn beland als maatschappij, als mensheid. Mensheid, … ik vrees dat we de essentie hiervan, namelijk de menselijkheid, de humaniteit aan het verliezen zijn. Ik maak er dan voor mezelf ook een belangrijk punt van zelf  zoveel mogelijk in mijn menselijkheid te blijven. Ik ben er alert voor wanneer ook ik  in de verleiding, nee in de valkuil, van (ver)oordelen ga … Want op geen enkele manier wil ik bijdragen aan de dehumanisatie die zich aan een angstwekkend tempo in onze maatschappij aan het nestelen is.

Zoals ik al eerder schreef of zei gaat deze crisis voor mij al lang niet meer over onze gezondheid, laat staan over oprechte bezorgdheid voor onze gezondheid. Het gaat over steeds extremere controle en macht via onder andere dehumanisering of ontmenselijking. Daar dragen de maatregelen, de polarisering, de verdeel en heers, de culpabilisering, de stigmatisering, de censuur, … pijnlijk voelbaar toe bij.

Onthutsend vind ik het hoe snel we van een ‘beschaafde’ maatschappij afglijden naar een maatschappij waarbij de menselijkheid van mensen die anders kijken naar en ook andere keuzes maken in deze crisis steeds minder of eigenlijk al van in het begin helemaal niet erkend en gerespecteerd wordt. Onthutsend stel ik vast hoe media actief meewerkt aan het verspreiden van propaganda en dus ook de motor is van de ontmenselijking die gaande is …

Door het beleid van de overheid en de berichtgeving in de media gelooft een groot deel van de bevolking dat mensen die niet zijn gevaccineerd een gevaar zijn voor de samenleving. Dit is totaal niet onderbouwd, maar de geesten worden zo duidelijk rijp gemaakt om mensen die zich niet laten vaccineren als tweederangsburgers te behandelen.  Als het al kan dat er door belangrijke beïnvloeders van het beleid openlijk opgeroepen wordt om ‘het leven van niet gevaccineerden zo moeilijk mogelijk te maken’ vind ik dat een zeer zorgwekkende evolutie. Vervang ‘niet-gevaccineerde’ in deze zin door gelijk welke andere ‘minderheidsgroep’, … en het hele land staat (terecht!) op zijn achterste poten omdat dit soort discriminatie niet kan. Nu kan en mag het blijkbaar wel. Meer nog, het wordt blijkbaar door heel velen ondersteund. In een razendsnel tempo ontstaat er een verontrustende tweedeling in de samenleving, zonder dat er sprake is van een stevige onderbouwing of noodzaak. Een tweedeling waar ik zolang als het kan en zolang het in mijn vermogen en bewustzijn ligt niet aan zal en wil meewerken. Op geen enkele manier zal en wil ik meewerken aan een gesegregeerde maatschappij. Aan welk ‘kant’ ik mijn persoonlijke keuzes ook maak.

Een vaccin, een medicijn, een behandeling, een operatie doe je niet voor een ander, maar voor jezelf. Het is nooit zo geweest en het is ook nu niet zo. Want ook gevaccineerd kan je het blijkbaar nog steeds overdragen… Het hele ‘je doet het voor een ander’-verhaal is (althans volgens mijn denk-, invoelings- en redeneringsvermogen) totaal niet onderbouwd, maar veeleer een manipulatie- drukkings- en culpabiliseringsmiddel wat het dehumaniseren van wie ervoor kiest zich niet te laten vaccineren in de hand werkt.

Ook door de term ‘niet gevaccineerde’ voel ik me niet aangesproken. Alsof deze keuze mijn identiteit is geworden. Ik ben nog altijd een mens die de keuze maakt om me op dit moment niet te laten vaccineren (en wellicht op elk ander moment ook niet). Als snel word je dan gereduceerd tot anti-vax, complotdenker, extreemrechts, egoïst, … of ‘wappie’. Op zich til ik persoonlijk niet zwaar aan het woord ‘wappie’. Ik vind het zelfs nog vrij grappig en onschuldig klinken.  Tegelijkertijd besef ik de ernst ervan. Iedereen die het narratief niet zomaar volgt of het nog maar in vraag stelt, wordt al als ‘wappie’ bestempeld en wappies hoef je niet serieus te nemen. Je krijgt de maatschappelijke goedkeuring, zelfs ondersteuning om ze vrijelijk te beledigen en stigmatiseren want ze zijn een ‘gevaar’ voor de maatschappij of de volksgezondheid.

Het echte ‘gevaar’ ligt vooral in het feit dat ze mensen wel eens op andere gedachten of een andere kijk zouden kunnen brengen en dat moet duidelijk ten allen prijze vermeden worden.

Dehumanisatie van andersdenkenden in deze crisis is intussen een onmiskenbaar feit en de gevolgen kunnen en zijn zelfs al zeer vergaand … Ook dat leert de geschiedenis ons…

Bij dehumanisatie wordt de ander niet meer als een waardig en weldenkend medemens gezien en een ander zien als geen gelijkwaardige medemens geeft iemand ‘toestemming’ tot belediging, uitsluiting en geweld. Belediging met woorden zien we al anderhalf jaar. Uitsluiting en geweld zien we intussen ook. Met afschuw zag al meerdere keren beelden van zwaar bewapende politie-agenten die ongewapende demonstranten voor vrijheid tot bloedens toe sloegen met stokken, hardhandig tegen te grond wierpen, uit elkaar dreven met waterkannonnen, omver liepen met paarden, … Met nog meer afschuw las ik vele reacties hierop van de ‘non-wappies’. Zonder schroom wordt geschreeuwd dat het hun eigen schuld is, dat er nog hardhandiger moet aangepakt worden, dat ze geen recht hebben op medische verzorging, … De duidelijk bewust gecreëerde stigmatisering gaf de handhavers de toestemming om – in dit geval – ALLE demonstranten als ‘wapppies’ aan te vallen, zonder onderscheid (man, vrouw, kind, leeftijd, vredevolle demonstranten en relschoppers, …). De handhavers die hiertoe in staat zijn, kunnen dit volgens mij enkel vanuit de dehumanisering of het ontmenselijken van de zogenaamde ‘wappies’. Enkel door die mensen te onmenselijken kunnen ze hun onmenselijke taken vervullen.

Ik geloof en zie ook dat er ook heel wat ‘handhavers’ vanuit hun humaniteit de humaniteit van gelijk welke andere medemens blijven zien.

Ik geloof dan ook dat een heel belangrijk deel van de oplossing om uit deze impasse te geraken eruit bestaat elkaar weer te zien en te ontmoeten in elkaars menselijkheid. Los van persoonlijke keuzes.

Dehumanisatie is van alle tijden, in welke vorm en voor welk doel ook. Kinderen krijgen er al mee te maken als een klasgenootje wordt gepest en uitgesloten omwille van bepaalde kenmerken. Of als we iemand een varken of dom kieken noemen… of een braaf schaap …. Dehumanisatie wordt, ook hier, versterkt door groepsdruk en het collectieve denken. Seppe, onze tweede zoon, zei gisteren nog dat ook hij door leeftijdsgenoten gezien wordt als een egoïst omdat ook hij ervoor kiest zich niet te laten vaccineren. Gelukkig staan onze kinderen zelf nog steeds sterk in zichzelf en in hun menselijkheid en gelukkig ervaart ook Minne, één van onze dochters, dat haar vriendinnen haar keuze respecteren en zelfs begrijpen.

Dehumanisatie werd door de geschiedenis heen bewust ‘geïnstalleerd’ om oorlogen, slavernij, uitbuiting, het vernederen en zelfs doden van anders-denkenden, anders-doeners, anders-voelers of anders-uitzienden te rechtvaardigen en om hun rechten en autonomie te ontnemen. Het werd (en wordt ☹) ook gebruikt in de geneeskunde onder de vorm van medische experimenten op onder andere gevangenen, op Afrikaanse kinderen en vrouwen, …

De gevolgen ervan zien we als we naar de geschiedenis kijken, waaronder de gruwelijke vervolging van de Joden.

Ik beveel hierbij warm aan om de bijdrages van Mattias Desmet, Professor klinische psychologie aan de Universiteit Gent, te volgen. Hij legt heel helder en rustig uit wat de impact is van angst en massavorming en gaat in op het herkennen en de gevaren van de evolutie naar een totalitaire staat.

Ik leg/zie al meer dan een jaar de link van de huidige gebeurtenissen met onder andere het nazisme. Voor het eerst heb ik er ook openlijk een link naar gelegd in die bewust post op sociale media. Ik schreef: ‘Wie zich ook ooit heeft afgevraagd hoe dat wat er gebeurd is met de Joden ooit is kunnen gebeuren… Kijk naar wat nu gebeurt en je begrijpt het 😢

Ik wist dat dit hevige reacties kon teweeg brengen en ik de wind van voren kon krijgen (wat trouwens heel erg binnen de perken bleef). Want wie wil nu meewerken aan zo’n gruwelijke gebeurtenissen? Toch plaatste ik het heel bewust wel. Met mijn post verwijs ik (nog) niet naar de concrete feiten van toen, wel naar de dynamieken die erachter spelen en tot die verschrikkelijke gebeurtenissen hebben geleid. Deze dynamieken en strategieën zijn, weliswaar in mijn kijk en beleving, zeer zorgelijk aanwezig vandaag. Verdeel en heers, platte propaganda, culpabilisering, gigantische censuur, psychologische oorlogsvoering, uitsluiting, stigmatisering, een zeer eenzijdig denken waar niet van afgeweken kan/mag worden, verschillende rechten op basis van een medische keuze/een andere kijk op gezondheid (medische apartheid dus), …

Van de pot gerukt, niet in proportie of beangstigend gelijkend …. Iedereen is vrij om er op zijn/haar manier naar te kijken.

Ook de cognitieve dissonantie of het niet willen weten of zien speelt een grote rol. Wat ik begrijp en respecteer.

Met mij gaat het voor alle duidelijkheid goed. Heel goed zelfs. Ik heb persoonlijk nog niet te maken met de impact van dehumanisatie. Of ik heb er geen last van of laat de impact niet toe. Ik ben gezegend met de mensen die mij omringen en waar de menselijkheid intact en zelfs versterkt is gebleven/gebleken. Maar ik zie, hoor en lees intussen zeer veel mensen die omwille van hun vaccinatie-keuze letterlijk verstoten worden. Door familie, vrienden, partner, collega’s, ouders, kinderen, zelfs kleinkinderen, werkgevers, artsen, verenigingen, … Zelfs medische zorg wordt nu al ontzegd. Zeer zorgelijk vind ik dat.

Georganiseerde dehumanisatie op wereldschaal … Nee, ik kan dat niet naast me neerleggen of mezelf wijsmaken dat dit wel zal passeren …

En toch, ja toch, blijf ik geloven in daar waar we naar evolueren en in de zin van waar we nu doorheen ‘moeten’, … (zie ook mijn videoreeks ‘Aan het Licht’)

Ik geloof in het licht in de essentie van elke mens. Ik zie en erken de kwetsuren, trauma’s, overtuigingen, indoctrinatie, … die daarrond liggen en het (beschermend) gedrag dat daaruit voortkomt.

Het is mijn intentie hier doorheen te blijven kijken en telkens opnieuw bereid te zijn een mens in zijn mens-zijn of mens-doen te zien.

Doodsbedreigingen moet je dus niet direct van mij verwachten 😉

Oprechte van mens tot mens groet,

Barbele

Facebook Logo Logo Image

Bedenksels (11)

 • Jo Brasseur says:

  Heel goede en mooie gedachtengang waarin ik je graag volg Barbele.

  Bedankt om het zo mooi en duidelijk neer te schrijven.

  Laat ons samen hopen op een mooiere tijd waarin mensen mekaar weer graag kunnen zien.

 • dirk verledens says:

  Beste Barbele,

  Dit doet me deugd dit ook te lezen,ik zou zelf ook kunnen schrijven over dualiteit en afvlakking van het denken in diversiteiten en vertuigingen, hokjes denken, uitsluitingsmechanismen enz….
  Dit hopelijk kan er iets teweeg brengen bij de wetenschappers en “open” moraal filosofen (want deze zijn niet altijd objectief)
  De balans en evenwicht naar harmonie heeft dringend een koerswijziging nodig in dit zwart/wit stadium

 • Rika says:

  Ook ik denk dat de kracht zit om ons te blijven richten naar menselijkheid, het licht en vooral uit de angst te gaan staan. Telkens weer bewust kiezen en handelen vanuit vertrouwen. Als dat niet lukt tijd nemen om de blik weer te verruimen en angst loslaten… liefde is de goeie weg. Oordeelloos naar elkaar…

  Ik krijg het zo mooi niet gezegd, maar voel en volg mee.

 • Simon Tol says:

  Heel mooi verwoord , 💗💗

 • Sibelle says:

  Mimmie sorry maar wat jij beweert is ook niet helemaal waar hoor . Ben je wel echt een verpleegkundige ? Want ik zit op Twitter . Nou wat de geïnjecteerde allemaal voor verwensingen doen . Op FB . Ik heb het allemaal opgeslagen . We mogen doodgeschoten worden . Net weer iets in Duitsland op de muur gezien . Heel grote tekst . Wij de niet geïnjecteerde mogen vergast worden . We hebben geen rechten meer . We mogen niet meer meedoen . Inkomen weghalen . Ontslaan . Opsluiten . En het gaat maar door .

 • Aline says:

  Helemaal mee eens alweer 😀😘

  • Mimmie says:

   Dag Barbele en alle lezers van deze blog ,

   Reeds geruime tijd volg ik jou Barbele met veel respect voor jou mooi mens zijn.
   Maar deze keer kan ik jou niet volgen ….

   Daar is helemaal niks mis mee maar toch doet het me ergens pijn en wil ik even mijn stem laten horen .

   Ik ben verpleegkundige en sedert de lock down met pensioen op 65 jarige leeftijd .
   Gans mijn professionele loopbaan heb ik zorg gedragen voor anderen , empatisch , respect voor ieders ideeën en gedachten .
   Ik ben bij euthanasie procedures betrokken geweest , bij palliatieve sedatie’s , bij vragen om abortus dus stel mij nu niet de vraag “ mag ik gewoon mens zijn ? “
   Ik leerde in mijn praktijk , mijn vormingen en opleidingen dat “elk recht op” ook verplichtingen meebrengt en dat autonomie eindigt daar waar de autonomie van de andere begint ….
   Dus voor mij en mijn collega’s mocht iedereen mens zijn .

   Ik heb mijn collega’s verpleegkundigen maanden zien zwoegen , verzorgen , niet alleen met fysische problemen , maar ook met psychische en ethische problemen .
   Ik heb er zien onderdoorgaan maar door hun veerkracht weer zien recht komen voor de volgende Corona golf …. Respect ….

   En nee Barbele , zij zijn het niet die met modder gooien op de sociale media , of ongezouten hun mening spuien …..
   Misschien vragen zij alleen “ help ons helpen “ en misschien ja , zijn zij ook diegenen die vaccineren , in hun vrije tijd dan nog maar eens , want er was een tekort aan medische profielen ….

   En vaak vragen wij ons dan af …. Zijn wij met de juiste dingen bezig ?

   Maar wie kan het ons zeggen … noch jij noch de anderen , want niemand weet het voor de 100 % .

   Alleen weten wij dat de zorg dit niet verder meer aankan , en dan denk ik ook aan het onderwijs , de economie ….

   Zorg goed voor jullie op welke manier dan ook , wij blijven verder zorg dragen voor iedereen , ook de niet gevaccineerden maar neem het me aub niet kwalijk dat ik het niet altijd kan begrijpen waarom de mensen zich niet willen vaccineren …

   In de wetenschap dat alles ooit goed komt stuur ik jullie ( Barbele en de lezers ) een hartelijke groet
   Mimmie

   • Barbele says:

    Dankjewel om ook jouw bedenksel met ons te delen Mimmie. Ik kan me in jouw kijk en standpunt verplaatsen en heb hier respect en begrip voor. Ik denk dat ook jij mij zou kunnen volgen mochten we hierover in gesprek gaan van mens tot mens. Nee, niemand weet met zekerheid waar we in zitten, waar het naartoe gaat en waar we mee bezig zijn. We kunnen enkel nog terugvallen op ons eigen innerlijk en moreel kompas. Dat kompas wijst niet bij iedereen dezelfde richting en wellicht is ook dat oke. Ik voel in je schrijven veel menselijkheid en dat is ook de essentie van mijn schrijven. Liefs, Barbele

 • Ann says:

  Heel mooi verwoord Barbele. Ik geloof ook in het licht van ieder mens en ben ervan overtuigd dat, als wij in licht en liefde blijven, dit een groot impact zal hebben op onze omgeving. Ik probeer me te focussen op de mooie wereld die ons te wachten staat, ondanks de chaos die nu gaande is. Het is een hele uitdaging om als niet-gevaccineerde in mijn kracht te blijven, vooral als je kinderen hebt. Maar ergens diep in mij weet ik dat ik op het juiste pad ben en ben ik zo dankbaar voor de gelijkgestemde zielen. Ik denk dat het belangrijk zal zijn om steun te vinden bij mekaar in de komende chaotische maanden. Ik voel me in elk geval gesteund door jouw blogs. Dank je wel Barbele.

 • iele steen says:

  De enige manier om de menselijkheid, die in eenieder aanwezig is, maar door indoctrinatie en/of angst verdrongen wordt, is door moedig in authenticiteit en Liefde naar de ander te kijken en zo die menselijkheid terug te laten open bloeien. Dankjewel Barbele, voor jouw openheid en wijsheid!

 • Francine says:

  Ik volg 100% jou intentie Barbele

 • Lees meer

  Lees meer

  14.04.2024

  Comfortabel oncomfortabel

  Lang geleden dat ik nog eens iets schreef. Ik mocht intussen prachtige routes mee-maken, ben ‘

  Lees meer

  Lees meer

  29.02.2024

  Tijd om het even te hebben over tijd?

  Heb je wat priori-tijd voor een stukje over tijd op deze 29ste februari? Een ‘extra-time’ da

  Lees meer

  Lees meer

  19.02.2024

  Pocast over spiritualiteit, new age en geloof

  Terug van een weekje bergen, zon en sneeuw. Het heeft mij en ons goed gedaan. Onderweg terug naa

  Lees meer

  Lees meer