Logo Image

Over knopen en ontknopingen

13.12.2021

Barbele, jij wist dat dit ging gebeuren he!?’ Ik heb dit afgelopen 20 maanden wel vaker gehoord of gelezen. Van mensen van dichtbij en veraf. Vaak mensen die ik jaren geleden heb begeleid en sindsdien niet meer gezien of gehoord heb.

Blijkbaar had ik toen reeds zaken gezegd of gekaderd waaruit ze jaren later afleidden dat ik wist dat deze crisis zou gebeuren.

Wist ik dat er een virus zou komen met zo’n impact? Nee, helemaal niet.

Verrast dit wat nu aan de gang is mij? Nee, ook niet.

Verwachtte ik iets met grote impact? Ja, absoluut. En misschien heb ik dit inderdaad ook wel een beetje voorspeld 😉

Wat ik al jaren zie is een steeds sterkere toename en steeds grotere impact van controle en macht via angst, stress, polarisering, schaamte en schuld. Dat is niets nieuws voor mij. Ik plaats dit ook al jaren binnen de energetische cycli waar we met ons allen onderhevig aan zijn en hierbinnen is het zelfs heel logisch dat er gebeurt wat er gebeurt. Ik lichtte dit reeds toe in mijn video ‘waarheid in een breder kader’.

Dit zijn thema’s waarrond en waarmee ik al jarenlang werk. Dit is voor mij de kern en essentie waardoor en waarin mensen in de knoop geraken, in vast komen te zitten.

En nu zien we dit in extreme mate. Op het volledige wereldtoneel. We zitten gigantisch in de knoop. Of eerder: de gigantische knopen zijn nu heel zichtbaar.

Deze tijden leggen ook en vooral je eigen knopen bloot. De knopen met jezelf, je relaties, je bedrijf, je werk, je gezondheid … Je kunt er niet meer om heen. Deze tijden nodigen ons uit om eindelijk naar die knopen in en met onszelf te kijken en van hieruit te doen wat nodig is om ze te ontwarren.

 

We zeggen nogal makkelijk dat er door corona en de hieraan gekoppelde maatregelen zoveel eenzaamheid, depressie, zelfdoding, burn-out … is, dat er door corona zoveel relaties sneuvelen. Uiteraard is hier iets van aan. Maar al deze zaken waren er ook al voor corona, maar nog iets meer onder de oppervlakte. We erkenden het nog niet, keken er nog niet naar en er waren nog vele ‘vecht-en vluchtroutes’, waaronder werk en vertier. Zo konden we het uitstellen om ernaar te kijken.

De ‘corona-stilstand’ en al wat eraan gekoppeld is brengt echter heel veel aan de oppervlakte, het legt dingen bloot, het brengt dingen ‘aan het licht’ zodat je er niet meer omheen kunt. En dit heeft veel meer met verandering in energie dan met een virus te maken…

Het is echter een grote valkuil om ons te focussen op en te verliezen in de buitenwereld. In nieuws, in sociale media, in het lezen van opinies allerhande, … Zo verliezen en gaan we voorbij aan de essentie: de knopen met onszelf.

Het ontwarren van deze onnoemlijk grote knoop kan alleen maar komen vanuit het ontwarren van vele persoonlijke, individuele knopen.  De verandering, de ont-war(r)ing, de ont-wikkeling begint echt bij en in  jezelf. Daar ging ik op in in mijn laatste video ‘wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.’

Ik stel nu en dan ook vast dat er ook mensen zijn die in de knoop liggen met mij. Mensen die in het verleden, en misschien nog steeds, veel hadden aan mijn blogs, routes, boek, onderwegwijzers, begeleiding, … en nu in de knoop geraken met hoe ik sta in communiceer over deze crisis. Mensen raken in de knoop met het beeld dat ze van me hebben of hadden. Ik werd (en word 😉) door velen gewaardeerd voor de stevige onderbouwing die ik gaf (en nog steeds geef 😉) aan minder grijp- en tastbare thema’s, voor hoe ik energetische inhouden concreet en pragmatisch vertaal met beide voeten op de grond.

Hoe is het toch mogelijk dat diezelfde Barbele nu plots zo naïef is en in de val loopt? Hoe is ze toch kunnen ont-aarden in een complotdenker en/of anti-vaxxer?

Wat ik hierover wil zeggen. Ik ben helemaal niet plots (van richting) veranderd en ook niet iemand anders geworden (tenzij een geëvolueerde vorm van mezelf;) ). Integendeel. Al waar ik al jaren mee bezig ben is nu enorm relevant en zichtbaar. Ik word alleen maar bevestigd in de weg die ik al jaren ga. De weg van mijn hart-s-tocht. Een weg waar ik tracht te leven in en vanuit een evenwicht in mijn (aan)voelen, denken en handelen.

De weg van mijn hart-s-tocht.

Een weg die me nog nooit bedrogen, ontgoocheld of in de steek gelaten heeft. De weg waar we massaal toe worden uitgenodigd, maar tegelijk massaal van worden weggehouden. Weg van je gevoel. Weg van je intuïtie. Weg van je gezond verstand. Weg van je vrijheid. Weg van je dromen, weg van je naasten …

Ik heb echter ook een weg afgelegd in wat ik wel en niet deel omtrent mijn kijk op deze crisis. Ik leg die weg nog steeds af. Reeds twee jaar is één van mijn doelen: ‘ik voel heel zuiver wat ik wanneer met wie op welke manier deel‘. Er is hier in het begin veel twijfel rond geweest in en bij mezelf. Zeker in functie van Compagnon de route. Steeds meer voel ik echter dat het klopt, of van me gevraagd wordt, om ook steeds explicieter mijn stem, mijn geluid te laten horen. Ook voor Compagnon de route klopt het want het omhelst helemaal waar ik ook met Compagnon de route voor sta. Dat betekent niet dat ik vind dat iedereen hetzelfde moet denken en handelen als mij. Dat heb ik nog nooit gevonden of geambieerd. Ik heb nog nooit verwacht of gevraagd dat iemand mij ‘volgt’. Ik heb dan ook moeite met de term ‘volgers’ op bvb sociale media. Als je een alternatieve benaming kent, laat het me dan zeker weten :). Ieder heeft zijn/haar weg te gaan en ik bied hiervoor universele ‘wegwijzers’ aan die voor ieder een andere/persoonlijke invulling vragen.

Ik heb dan ook echt vrede mee als mensen afhaken. Dit gebeurt trouwens bijna niet, integendeel: steeds meer ‘metgezellen’ zoeken en vinden aansluiting. Toch stimuleer ik soms mensen om me los te laten. Ook ik heb ‘leraren’ waar ik op een bepaald moment afhaak omdat ik voel dat het tijd is om los te laten, omdat het me niet meer voedt of vooruit helpt. Ik laat dan wat ik eraan gehad of van geleerd heb in zijn waarde binnen zijn context.

Ik weet en voel in elk geval heel duidelijk dat het niet en nooit de bedoeling is dat ik mij aanpas of inhou om bepaalde mensen niet te verliezen. Want dan zou ik mezelf verliezen en daar heeft niemand baat bij.

Wat ik hieromtrent ook nog wil zeggen (ik hoop dat het niet als een verantwoording klinkt want zo bedoel ik het niet): Ik herken me ook totaal niet in het, vaak stigmatiserende, beeld dat wordt geschetst van anti-vaxxers en complotdenkers. Een beeld dat wordt geschetst in vele artikelen en opinie-stukken door weldenkende, intelligente professoren, filosofen of andere mede-burgers. Ze gaan dan in op onze onzekerheden, onze trauma’s, onze achtergronden, onze onzekerheden en angsten. Artikels die mogelijks kunnen kloppen voor bepaalde mensen, maar het resoneert niet met mij. Ik sta echter wel toe dat mensen een bepaald idee over me hebben of vormen en probeer dat ook niet te veranderen. Ik laat die knoop hun knoop zijn.

Dergelijke artikelen worden me wel eens goedbedoeld doorgestuurd met een uitnodiging om me te ‘bekeren’, dat het hier nooit te laat voor is. Ik lees deze artikelen met een zo open mogelijke blik.

Ik voel echter geen reden (of geen voelen) tot bekering, want meer dan ooit voel ik hoe sterk ik op mijn ‘bedoelde’ pad zit. Weet je, ik ben eigenlijk helemaal niet zo gefocust op corona, cijfers, maatregelen, vaccins, ….Ook al is het ook voor mij af en toe een valkuil me daar inhoudelijk wat in te verliezen.  Dit is voor mij veeleer een ‘toevallige’ context (wetende dat niets ons zomaar toe-valt’ 😉) die een gigantische impact heeft, heel veel teweeg brengt, heel veel aan de oppervlakte brengt, heel veel aan het licht brengt, heel veel in beweging brengt, … Individueel, in relaties, in structuren en organisaties, in een samen-leving wereldwijd waar er momenteel niet echt veel samen-leving te zien is. En tegelijkertijd ook wel. We leren en ontwikkelen momenteel eenmaal uit tegenstelling, uit tegenpolen, uit yin en yang, uit teen en tander, ja zelfs uit polariteit.

 


Voor mij gaat deze intense periode vooral over de thema’s die aan het licht komen en in ontwikkeling zijn. Het gaat mij over de massale groei in bewustzijn. De ‘toevallige’ feitelijke gebeurtenissen zie ik veeleer als een gevolg van verandering in energie/frequentie/trilling van de aarde dan als de oorzaak van wat dan ook…

Hoeveel polariteit er nu ook zicht-en voelbaar is, tegelijk groeien we naar een tijd en wereld van eenheid. Eenheid in al zijn vormen. Een wereld waarin juist en fout, goed en slecht niet meer bestaan omdat het niet meer nodig is. Ik geloof dat ik het nog zal meemaken. En je mag dat naïef vinden ;). Ik wacht hier echter niet op. In de tussen-tijd creëer ik het, zo goed en zo kwaad als het kan (daar is ze weer die tegenstelling 😉) in mijn eigen leven, in mijn eigen context, in mijn eigen relaties.

In deze transformerende tijd worden we allemaal uitgenodigd en uitgedaagd om de polarisering te overstijgen en elkaar terug te vinden, terug te ontmoeten, terug te verbinden, terug echt samen te leven. Die verbinding kan en zal echter enkel en alleen ontstaan uit de verbinding met jezelf.Laten we de weg gaan van in de knoop naar uit de knoop. Die weg zal er niet komen van buitenaf maar enkel van binnenuit. Die weg wordt niet voor jou geplaveid door iets of iemand anders, maar kan je enkel zelf gaan, vinden, creëren.

Kan je wat ondersteuning gebruiken hierin? Heb je wat te herstellen en te verstevigen in de verbinding met jezelf? Ik ben graag jouw Compagnon de route op die weg  en bied hiervoor verschillende ‘wegen om te bewandelen’. Ik kan je alvast meegeven dat het fundament en de wegwijzers waarop ik mijn leven en Compagnon de route bouw ervaar als heel duurzaam. Ze zijn in elk geval minder onderhevig aan ‘voortschrijdend inzicht’ dan de huidige ‘experten’-aanbevelingen. Ja, wat licht sarcasme af en toe is ook mij niet vreemd. Misschien nog een groei-puntje 😉

Maandag 20 december geef ik om 9u30 en om 18u terug mijn webinar ‘van in de knoop naar uit de knoop’Vanuit jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen en teams, stelde ik vast dat de fundamentele knopen waarin iemand vast kan komen te zitten, terug te brengen valt tot 5 knopen. Knopen die nu heel sterk naar boven, aan de oppervlakte komen. In het webinar ‘van in de knoop naar uit de knoop’ deel ik heel helder en concreet welke knopen dit zijn en hoe je deze kunt ontwarren. Deelname is gratis. Inschrijven kan via deze link.

Raak je vooral in de knoop met de huidige (discriminerende) maatregelen? Word je uitgedaagd in het omgaan met weerstand, oordelen en beschuldigingen omwille van keuzes waarbij je niet de maatschappelijke verwachtingen volgt? Ervaar je het als een uitdaging om dicht bij jezelf en in vertrouwen te blijven? Komende zaterdag 18 december geef ik nog eens de coachingsessie ‘vrij zijn in een onvrije wereld’. Vorige sessies bleken zeer ondersteunend te werken voor de deelnemers (sommigen reisden zelfs van Kontich naar Marke hiervoor ☺️). Deze sessie gaat door van 13u30-16u30 in kleine groep (max 15 personen) in Marke. Bijdrage is 40 euro (incl 21% BTW). Meer info en inschrijven kan via deze link. 

Voel je dat je een diepgaand traject in de relatie met jezelf te gaan hebt en je hiertoe klaar en bereid bent? 22 januari start de groeiroute. Een heel warm, diepgaand, bevrijdend traject in kleine groep. De groeiroute bestaat uit 5 groeidagen en 90 dagen verdieping en integratie via de kompas voor onderweg app.. Meer info vind je hier. Contacteer me gerust bij vragen of twijfels.

Of ervaar je ‘kerst- en nieuwjaars’-cadeau-knopen 😉? Ik heb terug een mooi over-leven-s-pakket’ samengesteld. Het pakket bestaat uit een gelukzak, het boek leven is simpel, 90 onderwegwijzers, 2 paar ik-sta-op-mijn-strepen-kousen en 20 reminder kaarten en heeft een totale waarde van 206 euro. Goed voor verschillende cadeau’s dus. Nu tijdelijk (tot 31 december 2021) aan te kopen aan 110 euro  (inclusief btw en verzending) via deze link

Ik wens je alvast veel ‘ontknopingen’ toe op jouw hart-s-tocht pad

Warme, accepterende, verbindende groet,

Barbele

Op de ‘ontkopings-kalender’

Zaterdag 18 december 2021 |Coaching vrij in onvrije wereld |13u30-16u30 | max 10 deelnemers |40 euro

Maandag 20 december 2021 |Webinar van in de knoop naar uit de knoop | 9u30 en 18u | 90 minuten | Gratis

22 januari 2022 | Start groeiroute |5 groeidagen + 90 dagen integratie via kompas-voor-onderweg-app

31 januari 2022| Route Energy | 9u-18u30 + 90 dagen integratie via kompas-voor-onderweg-app

10 – 14 februari 2022 | Winterroute | Frankrijk | Lanceerprijs : 990 euro

In de kerst- en nieuwjaars-shop

Over-leven-s-pakket | pakket ter waarde van 206 euro tijdelijk aan 110 euro, incl btw en verzending

Ik-sta-op-mijn-strepen-kousen | tijdelijk aan 11 euro per paar ipv 15

Ik ben een gelukzak | 22 euro

Boek Leven is simpel | met heel relevante inhouden in deze tijden |24 euro

90 Onderwegwijzers | een coach in een doosje | 90 euro

 

 


 

 

Facebook Logo Logo Image

Bedenksels (1)

 • Do says:

  Geintrigeerf

 • Lees meer

  Lees meer

  14.04.2024

  Comfortabel oncomfortabel

  Lang geleden dat ik nog eens iets schreef. Ik mocht intussen prachtige routes mee-maken, ben ‘

  Lees meer

  Lees meer

  29.02.2024

  Tijd om het even te hebben over tijd?

  Heb je wat priori-tijd voor een stukje over tijd op deze 29ste februari? Een ‘extra-time’ da

  Lees meer

  Lees meer

  19.02.2024

  Pocast over spiritualiteit, new age en geloof

  Terug van een weekje bergen, zon en sneeuw. Het heeft mij en ons goed gedaan. Onderweg terug naa

  Lees meer

  Lees meer